Έργα μεταποίησης προϊόντων αλιείας ύψους 40,5 εκατ. ευρώ

Την έγκριση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, που έχουν υποβληθεί για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ολοκλήρωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Συνολικά εγκρίθηκαν 42 έργα με επιλέξιμο 40.513.817,46 Euro και 23.610.359,75 Euro Δημόσιας Δαπάνης.

Για στήριξη των «παραγωγικών επενδύσεων της χώρας μας» έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης σημειώνοντας πως γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια «για την ταχεία και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουμε, μέσω και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Παράλληλα, αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι «η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας είναι ο πυλώνας ανάπτυξης στον οποίο μπορούμε και οφείλουμε να στηριχτούμε, για την οικονομική ανάταξη της χώρας μας» και συμπλήρωσε πως πρόκειται για μια προσπάθεια «η οποία ήδη αποδίδει καρπούς, με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια καθώς και με την εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου των αγροτικών μας προϊόντων».

ΑΠΕ/ΜΠΕ