Έργα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ στην Κεντρική Μακεδονία

Έργα ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τη συντήρηση του παράπλευρου οδικού δικτύου του άξονα ΠΑΘΕ (Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, επούλωση λακκούβων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων και τροχοαυλακώσεων. Θα γίνουν επίσης καθαρισμοί και διαμορφώσεις πρανών, καθαρισμοί οχετών, αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής γενικά από φερτές ύλες, αποξηλώσεις των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και τοποθετήσεις νέων, αντικαταστάσεις μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και κατεστραμμένων πινακίδων, διαγραμμίσεις τμημάτων του οδικού δικτύου, αποψιλώσεις αλλά και συντηρήσεις του ηλεκτροφωτισμού.

Στο μεταξύ, προωθείται από την περιφέρεια η κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Χαλκιδικής, στην κεντρική περιοχή του οικισμού της Χανιώτης όπου υφίστανται οι βασικές οδοί πρόσβασης προς την παραλιακή ζώνη του οικισμού, καταγράφονται έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου αναμένεται να ρυθμίζει αποτελεσματικά τις αμφίδρομες κινήσεις επί του δρόμου καθώς και τις αντίστοιχες προς την παραλιακή και ανάντη περιοχή του οικισμού της Χανιώτης.

Παρεμβάσεις για τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Λουδία και της Τάφρου 66

Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων του ποταμού Λουδία και της Τάφρου 66 προγραμματίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες λόγω καταστροφών στα αντιπλημμυρικά έργα τα περασμένα χρόνια και εμφάνισης μεγάλου πλημμυρικού φορτίου στην περιοχή που ανήκει γεωγραφικά στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας και Ημαθίας, ειδικότερα στους Δήμους Σκύδρας και Αλεξάνδρειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε σήμερα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου με επιλογή αναδόχου και εφαρμογή της ανοιχτής διαδικασίας για έργα κάτω των ορίων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να γίνουν εργασίες εκσκαφής του αναχώματος και ανακατασκευής του, απομάκρυνσης των φερτών υλικών από τις θέσεις των γεφυρών, ανακατασκευής του αναβαθμού και διαμόρφωσης των πρανών. Στόχος των έργων είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και η βελτίωση της ομαλής υδραυλικής λειτουργίας της τάφρου, ώστε να επανέλθει η κατάσταση διαχείρισης της ροής με τη μείωση του ενεργειακού φόρτου της. Σημειώνεται, ότι η Τάφρος 66, κάθε χρόνο, κατά την περίοδο μεταποίησης των φρούτων, δέχεται οργανικό ρυπαντικό φορτίο από τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Για απώλεια κονδυλίων έκανε λόγο ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» Γιάννης Ανδρίτσος, ενώ ο περιφερειακός σύμβουλος της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας» Γιώργος Θεοδωρόπουλος επισήμανε ότι τίθεται ζήτημα κατάτμησης των έργων. Ο Δημήτρης Μούρνος από την παράταξη «Συμμετέχω» μίλησε για μεγάλο περιβαλλοντικό ζήτημα στην Τάφρο 66 και σημείωσε ότι δεν γίνονται σχετικές ρηξικέλευθες παρεμβάσεις, όπως θα έπρεπε. Το έργο θα έπρεπε να ειδωθεί με μία πιο ολοκληρωμένη ματιά υπογράμμισε η Νιόβη Παυλίδου από τους «Πολίτες Μπροστά». Λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις της «Ελληνικής Αυγής», της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και της «Ανταρσίας».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ