Εργασίες ανάπλασης για το Ανοιχτό Θέατρο στα Μουδανιά

Συνεχίζονται οι εργασίες του έργου «Ανάπλαση Αύλειου Χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Νέων Μουδανιών». Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.510.000.00 ευρώ και αφορά στη διαμόρφωση υπαίθριου αστικού χώρου πρασίνου και χώρων αναψυχής- έργα ανάπλασης, στην κατασκευή χώρων στάθμευσης, στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, στη διαμόρφωση χώρων πρασίνου καθώς και στην κατασκευή συνοδών έργων υποδομής.

Στην παρούσα φάση, έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά από εργασίες, όπως γενικές εκσκαφές και επιχώσεις για την δημιουργία του υποβάθρου των τελικών επιστρώσεων, κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας με θραυστά υλικά, εγκατάσταση των βασικών δικτύων υποδομών, κατασκευή κρασπέδων χώρων στάθμευσης, δρόμων και πεζοδρομίων, τοιχίων της κυκλικής πλατείας που θα δημιουργηθεί στην είσοδο του χώρου της Ανάπλασης, διαφόρων μικροκατασκευών από σκυρόδεμα όπως φρεάτια και αντλιοστάσια.

Επιπλέον έχει έρθει εις πέρας η ανακατασκευή με οπλισμένο σκυρόδεμα υφιστάμενης σκάλας στο πρανές του χώρου της Ανάπλασης, επίστρωση με έγχρωμους κυβόλιθους των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κατασκευή του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και των τοίχων πλήρωσης δύο αναψυκτηρίων και προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού και χωνευτών φωτιστικών εδάφους.