Εργασίες στους δρόμους προς Αεροδρόμιο και Ν. Μουδανιά την επόμενη εβδομάδα

Εργασίες  διαγράμμισης και  συντήρησης  θα  πραγματοποιηθούν  την  ερχόμενη  εβδομάδα  από  τη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα,  από  τη  Δευτέρα  30  Οκτωβρίου  2017  έως  και  την  Παρασκευή  3  Νοεμβρίου  2017  θα  πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες συντήρησης:

α) εργασίες  διαγράμμισης  επί  της  Εθνικής  Οδού  67  Θεσσαλονίκης  –  Αεροδρομίου  και  στις  δύο  κατευθύνσεις  κυκλοφορίας  και  συγκεκριμένα  από  τον  Κόμβο  13  (με  Περιφερειακή  Οδό) έως  και  το  Αεροδρόμιο  «Μακεδονία».

Οι  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  ανάλογα  με  τις  επικρατούσες  καιρικές  συνθήκες  και  η  ώρα  έναρξης  θα  είναι  στις  7 το πρωί.

β) Εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα και αντικατάστασης των τσιμεντένιων στηθαίων ασφαλείας (Jersey) επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών και συγκεκριμένα περίπου στη χιλιομετρική θέση 20+00 (στο ύψος της επιχείρησης «Συννεφούλα») και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και για μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου.

Για την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη προβλέπεται να γίνει αποκλεισμός δύο λωρίδων κυκλοφορίας (δεξιά και μεσαία), ενώ για την αντικατάσταση των τσιμεντένιων στηθαίων ασφαλείας οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

Οι  παραπάνω εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  ανάλογα  με  τις  επικρατούσες  καιρικές  συνθήκες  και  η  ώρα  έναρξης  θα  είναι  στις  7 το πρωί.

Ήδη  έχει  γίνει  η  σχετική  συνεννόηση  με  το  Τμήμα  Τροχαίας  Θέρμης,  ώστε  να  γίνουν  οι  απαραίτητες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  για  την  ασφαλέστερη  διεξαγωγή  της  κυκλοφορίας  στη  διάρκεια  των  εργασιών.