Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Νεάπολης-Συκεών από σήμερα

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών και το Κέντρο «Εργάνη», ως συντονιστής φορέας, προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, μιας δομής που λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Της Φτώχειας στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών».

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Αγ. Στεφάνου 26, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης. Πρόκειται για μία κοινωνική δομή η οποία απευθύνεται σε κατοίκους και δημότες του δήμου Νεάπολης-Συκεών και  έχει  ως βασικό στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Τα κριτήρια επιλογής όσων θα ωφεληθούν των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου  είναι τα εξής:
• Ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα,
• Άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας,
• Μακροχρόνια άνεργοι/ες,
• Μέλη οικογενειών που πλήττονται με πολλαπλή ανεργία,
• Άνεργοι/ες μονογονείς,
• Άνεργοι/ες, μέλη οικογενειών πολυτέκνων,
• Άνεργοι/ες, μέλη οικογενειών που υποστηρίζουν αναπήρους ή χρόνια ασθενείς, και
• Άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα (οι οικονομικές προϋποθέσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές που ισχύουν και για την πιστοποίηση απορίας από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και είναι: για ένα άτομο, όριο εισοδήματος 6.000 €, για κάθε επιπλέον άτομο προστίθεται το ποσό των 1.200 € & αφαιρείται το ενοίκιο) και την εργασιακή κατάσταση των μελών της οικογένειας).

Οι υποψήφιοι/ες, μαζί με την αίτηση, πρέπει να προσκομίσουν και τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (όλων των μελών που διαβιούν μαζί),
2. Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας ή Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ (όλων των μελών),
3. Λογαριασμό ΔΕΗ/ΟΤΕ στο όνομα του εν δυνάμει ωφελούμενου ή Βεβαίωση Μόνιμης   Κατοικίας από το Δήμο ή Βεβαίωση Εγγραφής στο Δημοτολόγιο,
4. Θεωρημένο αντίγραφο  Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του 2016(όλων των μελών),
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης (τελευταίου τρίμηνου), και
6. Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον υπάρχει).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κοινωνικού Παντοπωλείου επί της οδού Αγ. Στεφάνου 26 στον 2ο όροφο, καθημερινά από  σήμερα Δευτέρα  12/09/2016 έως Τρίτη 20/09/2016 κατά τις ώρες 10:00 – 15:00.
Για  επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
• στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στην οδό Αγίου Στεφάνου 26, στη Νεάπολη – Τηλ.: 2310.514706,
• στο Κέντρο «Εργάνη», Καραβαγγέλη 1, Συκιές – Τηλ.: 2310.621166, και
• στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του δήμου Νεάπολης-Συκεών: Νεάπολη-Τηλ.: 2313.329525, Συκιές-Τηλ.:2313.313151, Πεύκα-Τηλ.: 2313.502226, Άγιο Παύλο-Τηλ.: 2313.300206).