Γ. Λαζαρίδης: «Αναγκαιότητα η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου περί ανωνύμων εταιριών»

Την αναγκαιότητα της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» τόνισε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Λαζαρίδης από το βήμα της Ολομέλειας ως εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

«Το νομοσχέδιο αποτελεί τον εκσυγχρονισμό ενός νομοθετικού πλαισίου που αφορά την επιχειρηματικότητα και τις ανώνυμες εταιρείες, που μέχρι και τώρα διέπεται από τον ν. 2190/1920, έναν νόμο ο οποίος στη διάρκεια των ενενήντα οκτώ αυτών ετών έχει υποστεί πολλές αποσπασματικές τροποποιήσεις και χρήζει αντικατάστασης», ανέφερε ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, από το βήμα της Ολομέλειας.

«Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και να βελτιώσει όλες αυτές τις διατάξεις και να εισάγει επιτέλους καινοτομίες και εργαλεία γι’ αυτούς που επιχειρούν στη χώρα μας, ενός καθαρού πλαισίου με κανόνες, με κωδικοποίηση της νομοθεσίας που θα δώσει ώθηση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτρέπονταν, από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος. Νέες τεχνολογίες με καλύτερη οργάνωση και ευκινησία για τη λειτουργία των εταιρειών σημαίνει εξοικονόμηση κόστους και δημιουργία νέου πρόσθετου χώρου δραστηριοποίησης και επενδύσεων, κάτι που είναι προς όφελος όλων των εταιρειών και κατ’ επέκταση όλων των συμμετεχόντων, μετόχων και εργαζομένων», είπε.

«Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γιατί πιστεύουμε πως η ανάπτυξη δεν πρέπει να διαταράσσεται ή να εμποδίζεται, αλλά να επιτυγχάνεται με αντικειμενικές προϋποθέσεις, με σαφή όρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με προστασία των ξένων επενδύσεων, με λιγότερη γραφειοκρατία, υγιή δημόσια οικονομικά, πρόσβαση σε υγιές τραπεζικό σύστημα και στην κεφαλαιαγορά και ένα εξίσου σημαντικό σταθερό φορολογικό περιβάλλον», δήλωσε ως εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Γιώργος Λαζαρίδης.