Για συμπληρωματική κατάθεση κλήθηκε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Σε πταισματοδίκη κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΟΣΘ), Αθανάσιος Δεβλιώτης, για τη μήνυση που είχε υποβάλει στις 15 Δεκεμβρίου του 2016 σε βάρος των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ/Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) και παντός άλλου υπευθύνου για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών των υγειονομικών.

Όπως εξηγεί ο κ. Δεβλιώτης, πολλοί οδοντίατροι που είχαν ασφαλιστεί από 1-1-1993 και εξής, με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4331/2015 με τίτλο “Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών”, υπήχθησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με συνέπεια να καταβάλουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Ο νόμος αυτός αφορά τους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

Όμως, ύστερα από αυτή την ευνοϊκή ασφαλιστική υπαγωγή τους, εκδόθηκε η διάταξη του Άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4337/2015, με την οποία ορίσθηκε ότι “οι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν.4331/2015 (Α’ 69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους”. Στη συνέχεια  το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  γνωμοδότησε ότι “η διοίκηση του ΕΤΑΑ δεν υποχρεούται να ανακαλέσει άμεσα όσες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 39 του Ν. 4331/2015”. Μετά από αυτή την γνωμοδότηση οι ασφαλισμένοι όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ, πλην του Τομέα Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που είχαν υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του Άρθρου 39 του Ν. 4331/2015, εξακολούθησαν να καταβάλουν τις χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές της χαμηλότερης κατηγορίας, ταυτόχρονα δε, συμψηφίστηκαν ή επιστράφηκαν, τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά.

Ο λόγος για τον οποίο ο ΟΣΘ κατέθεσε μήνυση είναι πως παρά το ότι οι άλλοι ασφαλιστικοί κλάδοι του ΕΤΑΑ συμμορφώθηκαν άμεσα, ο Τομέας Ασφάλισης Υγειονομικών του ΤΣΑΥ δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν έχει επιστρέψει, ούτε έχει συμψηφίσει τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά, που είχαν καταβληθεί μέχρι την έκδοση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορούσαν χρέωση ασφαλιστικών εισφορών ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που είχαν υπαχθεί. Αντιθέτως, εστάλησαν έντυπα των εισφορών με ολόκληρες τις χρεώσεις των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016, χωρίς δηλαδή να έχει συντελεσθεί ο οφειλόμενος συμψηφισμός, ο οποίος αφορά χρηματικό ποσό περίπου 2.400 ευρώ ανά ασφαλισμένο Οδοντίατρο.

“Εκτός από την χωρίς όρια και αναστολές εξακολουθητική συρρίκνωση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, διαπιστώνουμε ότι από τους αρμόδιους φορείς δεν ενεργούνται ούτε όσα επιτάσσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τον κλάδο μας να καταστραφεί και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε διαθέσιμα, προκειμένου να δικαιωθούμε” τονίζει ο κ. Δεβλιώτης.