Γυμνάσιο: Μαθήματα ώς 31 Μαΐου και εξετάσεις σε Νέα Ελληνικά, Φυσική, Μαθηματικά, Ιστορία

Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων με στόχο το σχολείο να είναι δημιουργικό, συνεργατικό και να κινεί την περιέργεια των παιδιών για τη γνώση, εξασφαλίζοντας υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθήματα επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου, ενώ οι μαθητές θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία.

Επίσης πλέον θα υπάρχουν δύο τετράμηνα αντί για τρία τρίμηνα και για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα στα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο θα εξετάζονται σε ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα το 2ο τετράμηνο ή σε μια συνθετική εργασία. Την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένα Γυμνάσια η εξατομικευμένη περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών από τους καθηγητές τους, η οποία θα συνοδεύει την αριθμητική. Στο δεύτερο τετράμηνο οι διδάσκοντες θα έχουν τη δυνατότητα αντί ωριαίου διαγωνίσματος να προτείνουν στους μαθητές θέματα εργασιών, τα αποτελέσματα των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη στην ατομική αξιολόγηση για το δεύτερο τετράμηνο.

Η αξιολόγηση των μαθητών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων, ενώ θα γίνει μια παιδαγωγικά ενδεδειγμένη ελάφρυνση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα. Λόγω της μείωσης κάποιες ώρες θα διατίθενται για πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας καθώς και ενισχυτική διδασκαλία.

Θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία αύξηση της διάρκειας των διαλειμμάτων. Οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνοδεύονται από αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των γνωστικών αντικειμένων, των οποίων οι ώρες θα μειωθούν. Επιτροπές που θα συσταθούν στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αναλάβουν τον περιορισμό της, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.