H «Λερναία Ύδρα» της διαπλοκής ΟΑΣΘ – «Ηρακλή»

Aληθινή μπάμπουσκα ο ΟΑΣΘ! Πάνω που νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει με τους μετόχους από κάτω κρύβονταν πάλι μεγαλομέτοχοι.

Τους συναντά η σημερινή διοίκηση του Οργανισμού στα δικαστήρια όπου οι μέτοχοι φορώντας τη λεοντή του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Ηρακλής ζητούν με αγωγή τους σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Όπως αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η Εφημερίδα των Συντακτών η αγωγή εκδικάζεται στις 18 Μαρτίου και αφορά χρέη του ΟΑΣΘ σε μισθώματα.

Η ιστορία αυτή όμως ανακαλεί στη μνήμη τις περίεργες σχέσεις ΟΑΣΘ και Ηρακλή που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 με συνέπειες για το δημόσιο ταμείο μέχρι τις μέρες μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνεταιρισμός Ηρακλής είναι ιδιοκτήτης του 1,5 από τα δύο αμαξοστάσια το άλλο μισό ανήκει στον Δήμο Καλαμαριάς αλλά και ολόκληρου του πολυώροφου κτιρίου στην οδό Παπαναστασίου όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΟΑΣΘ και σήμερα.

Τα ετήσια ενοίκια που πληρώνει ο Οργανισμός σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 1.563.000 ευρώ.

Αλλά οι πρώην μέτοχοι του ΟΑΣΘ χρωστούσαν και στον εαυτό τους (!) αφού με την αγωγή τους ζητάνε το ποσό των 1.409.000 ευρώ προφανώς ακατάβλητα υπόλοιπα από το 2014 έως το 2017 χρονιά αποϊδιωτικοποίησης του Οργανισμού.

 Ερωτήματα

Το πρώτο θέμα είναι αν ο σημερινός ΟΑΣΘ θα καταβάλει το ποσό που οφείλει ή θα το εντάξει στη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Το δεύτερο είναι αν σκοπεύει η σημερινή διοίκηση να συνεχίσει να πληρώνει τα υπέρογκα αυτά ενοίκια στους μέχρι χθες μετόχους του ΟΑΣΘ που συγκρότησαν τον Ηρακλή.  Θυμίζουμε επίσης ότι στο παλαιό καθεστώς υπήρχαν οι απλοί κάτοχοι μετοχών του ΟΑΣΘ υπήρχαν όμως και μετοχές με προνόμιο Ηρακλής.

Με δεδομένο ότι από τον ιδρυτικό του νόμο ο ΟΑΣΘ όφειλε μεταξύ άλλων να εγκαταστήσει τους απαραίτητους σταθμούς αυτοκινήτων «αποκλειστικώς διά τας ανάγκας του» και μέσα από την οικονομική ενίσχυση του κράτους τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου γιατί άραγε ο ΟΑΣΘ απέφυγε να αποκτήσει πάγια αντιθέτως εκχώρησε το δικαίωμα αυτό στον Ηρακλή τον οποίο συνέστησαν κατά βάση μέτοχοι του.

Τούτο είναι απλώς ιστορικό στοιχείο ή υπόθεση με την οποία θα άξιζε ένας εισαγγελέας διαφθοράς να ασχοληθεί σήμερα;

Κι όχι μόνο αυτό αλλά όπως αποκαλύπτει σήμερα η Εφ.Συν για να μπορέσει να αποκτήσει τα πάγια ο συνεταιρισμός δόθηκαν δάνεια και προκαταβολές ενοικίων από τον ΟΑΣΘ ενώ ανάλογες διευκολύνσεις δίνονταν κάθε φορά που ο Ηρακλής προχωρούσε σε αγορά ή επένδυση για την κατασκευή ακινήτου τα οποία στη συνέχεια ο ΟΑΣΘ μίσθωνε από τον συνεταιρισμό!

Παλιές αμαρτίες

Είναι χαρακτηριστικά όσα αποκαλύπτει η Εκθεση Ορκωτού Λογιστή για το οικονομικό έτος 1961 όπου επισημαίνονται προκαταβολές που χορηγούνται στις 19.1.1961 500.000 δραχμές και στις 24.9.1961 1.000.000 δραχμές.

Την ίδια χρονιά πιστώνονται με σημαντικές προκαταβολές και οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ άλλα 1.293.608,15 δραχμές.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της βοήθειας αρκεί να συγκριθεί με το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας για όλους τους εργαζόμενους του Οργανισμού που ήταν 41.366.039 δραχμές. Τα πάγια που απέκτησε ο Ηρακλής αναγκαία για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου τότε και σήμερα αποτελούν για πάνω από μισό αιώνα πηγή εσόδων.

Πώς έγιναν όλα τούτα; Με μια απλή απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΣΘ το οποίο αποτελούνταν στη συντριπτική του πλειονότητα από μέλη του Ηρακλή. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις έκαναν απλώς τον τροχονόμο στο δημόσιο χρήμα…