Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζεται και φέτος στο ΠΑΜΑΚ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνεχίζει την παράδοση που καθιέρωσε από το 2010, παρουσιάζοντας και φέτος την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019, από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ιδρύματος (1ος όροφος).

Πιο συγκεκριμένα, στις 11.30 π.μ. θα αρχίσει το ετήσιο συνέδριο της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος», του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με συνδιοργανωτή το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Τμήματος ΔΕΣ και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσής του για το οικονομικό έτος 2017.

Οι θεματικές του Συνεδρίου θα αφορούν αφενός τις τελευταίες εξελίξεις στα ζητήματα δημοσιονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ και την επίδραση τους στην ελληνική δημοσιονομική διακυβέρνηση και αφετέρου τα ευρήματα των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (θεσμικού οργάνου της ΕΕ, αρμόδιου για τον δημοσιονομικό έλεγχο), με έμφαση σε θέματα όπως η καταπολέμηση της απάτης κατά της ΕΕ και η κατάσταση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ προς τις ΜΚΟ.

Οι ομιλητές είναι:

  • Επίκουρη καθηγήτρια Αικ. Σαββαΐδου, ΑΠΘ, Έδρα Jean Monnet
  • Δρ. Ευ. Μουαμελετζή Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ
  • Επίκουρη καθηγήτρια Ευ. Μπάλτα, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Δ. Φινοκαλιώτης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος δ.σ. ΔΣΘ
  • Καθηγητής Δ. Σκιαδάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έδρα Jean Monnet
  • Δρ. Ν. Μηλιώνης, Πρόεδρος Τμήματος Ι Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπεύθυνος συντονισμού της εκδήλωσης είναι ο καθηγητής Δημήτριος Σκιαδάς, Έδρα Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση και Έλεγχος της ΕΕ», Τμήμα ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ.: 2310-891.354, e-mail: [email protected], διεύθυνση: γραφείο 328 – πύργος ΚΖ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.