Η νέα αντίληψη του «διοικείν»: συνεργασίες, συνθέσεις, συμμετοχή και διαφάνεια

Η νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται με τον Νόμο 4555/2018, γνωστό ως «Κλεισθένη», δημιουργεί την ανάγκη προσαρμογής σε ένα νέο θεσμικό περιβάλλον, στο οποίο αυτοδιοικητικοί παράγοντες και πολίτες καλούνται να λειτουργήσουν.

Της Δέσποινας Κετογλίδου*

Η απαίτηση των πολιτών για μεγαλύτερη διαφάνεια, περιορισμό της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς αλλά και για δημοκρατική λήψη των αποφάσεων αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό στις θεσμικές μεταβολές που περιλαμβάνει ο «Κλεισθένης»: η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα, ο διαχωρισμός κατάρτισης συνδυασμών για εκλογή Δήμαρχου-Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρου-Συμβούλων Κοινότητας, ο ορισμός αντιδημάρχων απ’ όλες τις δημοτικές παρατάξεις, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν πλέον και δημότες, η πραγματοποίηση δημοτικού δημοψηφίσματος όταν το ζητήσουν εγγεγραμμένοι εκλογείς του οικείου δήμου. Επιπλέον, η αμφισβήτηση και η δυσπιστία που επιδεικνύουν προς το πολιτικό σύστημα οι πολίτες μπορούν να περιοριστούν μέσα από θεσμούς που απαιτούν την κοινωνική διαβούλευση και τη συμμετοχή και επιτρέπουν τη διάχυση της πληροφόρησης. Δεδομένου δε, ότι η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί βαθιά πολιτική, δημοκρατική διεργασία οι νέες θεσμικές προβλέψεις ενισχύουν και διευρύνουν τα χαρακτηριστικά αυτά.

Σήμερα λοιπόν,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλείται να  προσαρμοστεί στη νέα αντίληψη του «διοικείν», που περιλαμβάνει νέους συμμετοχικούς θεσμούς και διαδικασίες. Η επιτυχής προσαρμογή στο νέο θεσμικό περιβάλλον προϋποθέτει την υιοθέτηση της αντίληψης για συνεργασίες και συνθέσεις αλλά και για μεγαλύτερη συμμετοχή και διαφάνεια. Τα νέα αυτοδιοικητικά στελέχη θα πρέπει να «εκπαιδευτούν» στην συνεργατική κουλτούρα και οι πολίτες στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.

Εμείς, στη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μαζί» με την Κατερίνα Νοτοπούλου επικεφαλής, πιστεύουμε στις συνεργασίες και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι ανάγκες των πολιτών και τα προβλήματά τους, αλλά και η αναβάθμιση του ρόλου της Θεσσαλονίκης απαιτούν τη συνεννόηση και τη συνεργασία, σε ένα δημοκρατικό και προοδευτικό πλαίσιο για την επόμενη – κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη –  μέρα της πόλης. Με στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλη συμμετοχική, δημοκρατική, δημιουργική, φιλική και ασφαλή με ισχυρό μητροπολιτικό χαρακτήρα οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ως εκπροσώπους τους όσους οραματίζονται και σχεδιάζουν μαζί τους το μέλλον της πόλης, όσους πιστεύουν στις συνεργασίες και έμπρακτα τις επιδιώκουν, όσους υποστηρίζουν με το πρόγραμμά τους τη διαφάνεια και τη συμμετοχή και όχι εκείνους που αναπολούν το κακό παρελθόν της πόλης και επιθυμούν το πισωγύρισμά της στο καθεστώς της αδιαφάνειας και της ρεμούλας. Γιατί για τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος,  ο δρόμος περνά μέσα από το «Μαζί»!

*Η Δέσποινα Κετογλίδου είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός Msc Συγκοινωνιολόγος ΜΑ στη Δημόσια Διοίκηση Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό “Θεσσαλονίκη Μαζί”