Ηλεκτρονική διαβούλευση για το νομοσχέδιο υποδοχής των αιτούντων άσυλο

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θέτει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το σχέδιο νόμου “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013)”.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η ενσωμάτωση της οδηγίας αποτελεί υποχρέωση της χώρας, ενώ η συγκεκριμένη οδηγία αντικαθιστά την υπ’ αριθμόν 2003/9/ΕΚ, η οποία είχε ενσωματωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007. “Στόχος του νομοσχεδίου, είναι μέσω της συλλογής των εν λόγω εισηγήσεων η κατά το δυνατόν πληρέστερη και ουσιαστικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας, αναφορικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία και ασυνόδευτων ανηλίκων”, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου αποτελεί το γεγονός ότι αναφέρεται ρητά πως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας τυγχάνουν της προστασίας από την Πολιτεία. Επομένως, διευρύνεται το πλαίσιο προστασίας για τα ασυνόδευτα παιδιά. Επίσης, στο νομοσχέδιο ορίζονται οι αρχές και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, με την υποδοχή και φιλοξενία και με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, στις 2 μ.μ.

Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί επίσης και στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του υπουργείου Εσωτερικών.