Ιστορικό ρεκόρ για τις δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες κινήθηκαν άνω των 2 δισ. ευρώ το 2017 (1,14% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) και είναι αυξημένες κατά 279 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016 και κατά 545 εκατ. σε σχέση με το 2014. Αντιστοίχως, τα ποσοστά επί του ΑΕΠ ήταν 1,01% το 2016, 0,97% το 2015 και 0,83% το 2014.

Αύξηση στις δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία καταγράφεται και στον ιδιωτικό τομέα, όπου το συνολικό ποσό έφτασε τα 991 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 834 εκατ. προέρχονται από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Αυτό το γεγονός «αντανακλά την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει ο ιδιωτικός τομέας στις οικονομικές προοπτικές που διανοίγονται στη μεταμνημονιακή εποχή» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη.

Επιπλέον, ρεκόρ σημειώνει η χρηματοδότηση με 591 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη αύξηση σημειώθηκε στην προσέλκυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων, όπως ο Ορίζοντας 2020, από τους Έλληνες ερευνητές, ύψους 296 εκατ. ευρώ. «Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της υψηλής ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας» σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός.

Σχετικά με τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης έκθεσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), σύμφωνα με την οποία η χώρα εμφανίζεται το 2018 σε χαμηλότερη θέση κατάταξης ως προς την ανταγωνιστικότητα, επισημαίνεται ότι αυτή η πτώση δεν οφείλεται στη μείωση του δείκτη ανταγωνιστικότητας της χώρας, ο οποίος, μάλιστα, είναι οριακά ενισχυμένος (σε 62,1 από 61,8 το 2017), αλλά στους σχετικά γρηγορότερους ρυθμούς ενσωμάτωσης τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης από άλλες χώρες.

Όπως τονίζει ο κ. Φωτάκης, «η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την προετοιμασία της χώρας και τη διαμόρφωση του ρόλου της στο νέο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης». Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία Εθνικού Δικτύου, ως δεξαμενή σκέψης, ενώ επιπλέον προγραμματίζεται η χρηματοδότηση πιλοτικών δράσεων για την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.