Καταγγελίες για υπέρογκη αμοιβή ναυαγοσωστών στις ακτές του Θερμαϊκού, τι απαντά ο δήμος

Υπέρογκη αύξηση του κόστους ναυαγοσωστικής κάλυψης από το 2014 και μετά του δήμου Θερμαϊκού, όταν ανέλαβε η διοίκηση Μαυρομάτη, καταγγέλλεται, με το ποσό μάλιστα να αυξάνεται ακόμη περισσότερο (κατά 50%) φέτος, οπότε και ανατέθηκε το έργο σε ιδιώτη αντί της Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού, την ώρα που οι ακτές του Θερμαϊκού καλύφθηκαν ναυαγοσωστικά μόλις από τις αρχές Αυγούστου.

Από την πλευρά της η διοίκηση του δήμου κάνει λόγο για «μια ακόμη σκόπιμη προσπάθεια στρέβλωσης της αλήθειας από τους γνωστούς και μόνιμα στείρα «αντιπολιτευτές» του έργου της Διοίκησης».

Τον ισχυρισμό ότι η Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού δεν μετείχε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για ανάληψη της ναυαγοσωστικής κάλυψης του δήμου Θερμαϊκού «καθώς ήταν πολύ αργά να οργανωθεί και να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της, λόγω  έλλειψης ναυαγοσωστών», διατυπώνει ο πρόεδρος της ΤΕΘ Α.Ε., Γιώργος Μαντζανάρης, απαντώντας σε επικρίσεις που διατυπώθηκαν κατά της διοίκησης του Δήμου για τον τρόπο που χειρίστηκε το όλο θέμα, με συνέπεια τους μισούς μήνες του φετινού καλοκαιριού να μείνουν οι παραλίες της περιοχής χωρίς ναυαγοσώστες και να αναγκαστεί η ΕΕΠΦ να αφαιρέσει τις “Γαλάζιες Σημαίες” από τις ακτές του Ποταμού Επανομής και των Νέων Επιβατών.

Σύμφωνα με το farosthermaikou.blogspot.com, από την ημέρα που δημιουργήθηκε η Τουριστική Επιχείρηση ως δημοτική επιχείρηση του δήμου Θερμαϊκού, ο Δήμος της ανέθετε κάθε χρόνο τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Θερμαϊκού έναντι ενός μικρού σχετικά ποσού και η ΤΕΘ ήταν αυτή που προσλάμβανε τους ναυαγοσώστες που απαιτούνταν με ένα λογικό τίμημα. Για παράδειγμα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του έτους 2013 η ΤΕΘ Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 24/26-6-2013 απόφασή της, είχε διαθέσει το ποσό των 22.000 ευρώ, ενώ από το 2014 και μετά, όταν ανέλαβε η διοίκηση Μαυρομάτη, το ποσό διαμορφώθηκε ετήσια στις περίπου 40.000 ευρώ, καθώς αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις και ο αριθμός των ναυαγοσωστικών μέσων.

Όπως σημειώνεται, «ξαφνικά πέρσι, η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού αποφάσισε να διεκπεραιώσει μόνη της τη διαδικασία ναυαγοσωστικής κάλυψης, αναθέτοντάς την σε ιδιώτη αντί της ΤΕΘ, αυξάνοντας και το ποσό κατά 50% περίπου, από τις 40.000 στις 60.000 ευρώ. Ενώ φέτος, κάνοντας κυριολεκτικά άλμα, ανέβασε το ποσό της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις 168.894,56 ευρώ. Κι όταν λόγω των καθυστερημένων διαδικασιών πέρασαν οι δύο πρώτοι μήνες του καλοκαιριού Ιούνιος-Ιούλιος χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη, μείωσε στο μισό το ποσό της ναυαγοσωστικής κάλυψης για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καθορίζοντάς το στο τεράστιο, ούτως ή άλλως, ποσό των 85.098,55 ευρώ».

Τι αναφέρει ο πρόεδρος της ΤΕΘ Α.Ε.

Η ανακοίνωση της ΤΕΘ Α.Ε. που υπογράφεται από τον πρόεδρος της Γιώργο Μαντζανάρη έχει ως εξής:
“Με αφορμή δημοσιεύματα και ερωτήματα που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες,  για την μη ανάμειξη φέτος της Τ.Ε.Θ Α.Ε , στην ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Θερμαϊκού, δηλώνουμε τα εξής: Η Τουριστική επιχείρηση ΤΕΘ Α.Ε είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό ,την ικανότητα και την εμπειρία , όπως απέδειξε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος κατέθεσε γραπτή προσφορά για την ανάληψη της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών , την 17-4-2018 (Αρ.Καταχ. 6406/17-04-18) με όρο να λάβει η εταιρεία προκαταβολή 10% του Π/Υ ποσού με την υπογραφή της σύμβασης (παλαιά νομοθεσία). Ακολούθως με βάση την νέα νομοθεσία , κατέθεσε εκ νέου προσφορά την 28-6-18 (Αρ.Καταχ. 11434/28-06-18) με όρο την χορήγηση προκαταβολής 20% επί του Π/Υ ποσού με την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των κατά πολύ αυξημένων απαιτήσεων της νέας διακήρυξης.  Στην τελευταία πρόσκληση με διαπραγμάτευση, δεν κατέθεσε προσφορά καθώς ήταν πολύ αργά να οργανωθεί και να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της, λόγω έλλειψης ναυαγοσωστών και αλλαγής των όρων της σύμβασης σε ότι αφορά τον εξοπλισμό».

Τι απαντά ο δήμος Θερμαϊκού

Την απάντησή του στην καταγγελία για το κόστος της ναυαγοσωστικής κάλυψης δίνει η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού αναφέροντας τα εξής:

Α. Το ποσό της σύμβασης (αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ), ανέρχεται στις 71.688,26 €, από το οποίο μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α., το εναπομένον καθαρό ποσό, ανέρχεται στις 57.813,11 € και όχι 85.000 €, όπως ψευδώς δημοσιεύτηκε. Η σύμβαση βασίστηκε σε τεχνική μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Β. Ως προς τις αμοιβές του αυξημένου, προβλεπόμενου προσωπικού από το νέο Προεδρικό Διάταγμα 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018), συνυπολογίζονται και οι εργοδοτικές εισφορές, εκτός της μικτής μισθοδοσίας και έχει ληφθεί υπόψη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Α/Α: 3. & 4.).

Γ. Σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό, συνυπολογίζεται και η ιδιαίτερα αυξημένη σύνθεση του, που απαιτείται από το νέο Προεδρικό Διάταγμα, ενώ οι τιμές προέκυψαν από έρευνα αγοράς της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και την εμπειρία των προηγούμενων ετών (Α/Α: 1., 2., 5. & 6.).

Δ. Τέλος, συνυπολογίζονται και οι απαραίτητες εργασίες, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να καλυφθεί ναυαγοσωστικά, επαρκώς και με ασφάλεια, ο Δήμος (Α/Α: 7. & 8.).

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει αναλυτικά, με πλήρη στοιχεία και σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε και υπέγραψε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το κόστος που έχει υπολογισθεί και το οποίο αποτελεί τμήμα της υπογραφείσας σύμβασης.

Α/Α Είδος Εργασιών Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Δαπάνη (€)
1. Εξοπλισμός πύργου τεμάχια 5 3.560,00 17.800,00
2. Εξοπλισμός Πύργου (πρόσθετος για τον επιπλέον ναυαγοσώστη) τεμάχια 1 685,00 685,00
3. Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με ένα (1) ναυαγοσώστη για ημέρες μη αιχμής. ημέρα 290 40,14 11.640,60
4. Εργασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου με ένα (1) ναυαγοσώστη για ημέρες αιχμής ημέρα 63 70,25 4.425,75
5. Μίσθωση ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου ημέρα      56 143,96 8.061,76
6. Μίσθωση ταχύπλοου σκάφους ημέρα 56 200,00 11.200,00
7. Οριοθέτηση χώρου λουομένων τεμάχια 6 500,00 3.000,00
8. Οργάνωση παραλίας τεμάχια 1 1.000,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 57.813,11
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 71.688,26