Κατάσχεση αλιευμάτων στη Νέα Μηχανιώνα

Δεκαπέντε κιλά αλιεύματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας από στελέχη Κλιμακίου του Α’ Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα εντός Φορτηγού οχήματος, σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκαπέντε κιλά ιχθύες του είδους «LITHIOGNATHUS MORMYROUS» (μουρμούρα), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 15-18 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 20 εκατοστών.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν τέσσερις αγορανομικές, μία τροχονομική, μία του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης και δύο διοικητικές παραβάσεις, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.