Κομισιόν: Μειώθηκε η σχολική διαρροή στην Ελλάδα

Σημαντική πρόοδο στην Ελλάδα, ως προς την παραμονή των μαθητών στο σχολείο και την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαπιστώνεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούνται ωστόσο απογοητευτικές οι επιδόσεις ως προς την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους νέους και τους ενήλικες, τη συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ, αυτό συνάγεται από τα αποτελέσματα της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης για το 2016. Η γενική εικόνα για το σύνολο της ΕΕ, δείχνει σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων, επισημαίνεται όμως, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν χωρίς αποκλεισμούς λειτουργία των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, ιδίως όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών.

«Τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές μας να διαχειριστούμε σοβαρά ζητήματα, όπως η επίμονη ανεργία των νέων και η αργή οικονομική ανάπτυξη, καθώς και νέες προκλήσεις όπως η προσφυγική κρίση», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό Τίμπορ Νάβρατσιτς και πρόσθεσε ότι «σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γίνουν ενεργοί, ανεξάρτητοι πολίτες και να βρουν μια ικανοποιητική απασχόληση. Δεν είναι απλώς θέμα βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας. Είναι θέμα δικαιοσύνης.»