Η Κομισιόν ζητά από την Ελλάδα να εφαρμόσει κανόνες για ανάπτυξη περισσότερων ευρυζωνικών δικτύων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Eλλάδα και ακόμη 18 κράτη-μέλη να εφαρμόσουν κανόνες για την ανάπτυξη περισσότερων ευρυζωνικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσουν μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης των λεγόμενων «υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Τα μέτρα αυτά επιδιώκουν να αυξήσουν την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας υλικής υποδομής σε διάφορους τομείς (ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.) και υπολογίζεται ότι θα μειώσουν κατά 30 % το κόστος ανάπτυξης διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.

Τα μέτρα για τη μείωση του κόστους υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας που πρότεινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έως το 2025, όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή -της τάξης των gigabit- συνδεσιμότητα (που θα επιτρέπει στους χρήστες να τηλεφορτώνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω δεδομένα, με ταχύτητα 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο), όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα, με ταχύτητα τηλεφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε Gbps, και όλες οι αστικές περιοχές, καθώς και οι μεγάλοι οδικοί άξονες και οι σιδηρόδρομοι, θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G -πέμπτη γενιά συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη, τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, μέχρι το 2020.