Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αλ.Παπαναστασίου λόγω έργων

Οπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω έργων που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην οδό Αλ. Παπαναστασίου θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά της οδού Αλ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή της με την οδό Κορίνθου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αλ. Σταύρου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Παπαναστασίου – Γυμν. Μικρού – Παπάφη – Κανάρη – Παπαναστασίου. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στις συμβολές της οδού Παπαναστασίου με τις οδούς Στρ. Γενναδίου και 25ης Μαρτίου καθώς και στη συμβολή της οδού Αγ. Βασιλείου με την οδό Οδυσσιτών.

Εν συνεχεία θα διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών η κυκλοφορία όλων των οχημάτων μόνο στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά της οδού Αλ. Παπαναστασίου, μεταξύ των οδών Βούλγαρη και Υψηλάντου, σε μέγιστο κάθε φορά μήκος σαράντα (40) μέτρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ με τη βοήθεια σημαιοφόρων από το ελεύθερο κάθε φορά ρεύμα πορείας της οδού.