ΚΥΣΟΙΠ: Στο τραπέζι αναπτυξιακή τράπεζα και υδρογονάνθρακες

Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), στην οποία αναμένεται να εξεταστεί τόσο η δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, όσο και η περαιτέρω έρευνα στο πεδίο των υδρογονανθράκων.

Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, επιδιώκοντας την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και την αξιοποίηση του θετικού momentum για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με πηγές από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, τις οποίες επικαλείται το ΑΜΠΕ, η ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην προσπάθεια κάλυψης του δομικού κενού του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στόχο, άλλωστε, αποτελεί η εδραίωση συνθηκών σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, με δίκαιο χαρακτήρα.

Όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, οι ίδιες πηγές αναμένουν τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την οικονομία, με θέσπιση αρχών και κανόνων διαφάνειας και υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας.