Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Από σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με πιστοποίηση ΑCTA, που υλοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. (Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310.313-414 και 2310.317-144) κατά τις ώρες 08.00 έως 20.00.

Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικά χειρισμού βασικών και προχωρημένων γνώσεων Η/Υ, τα οποία αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ.

Τα μαθήματα αφορούν στα ακόλουθα πεδία:

  • Βασικές γνώσεις:

  • Word (Επεξεργασία κειμένου), Excel (Υπολογιστικά Φύλλα), Internet (Υπηρεσίες Διαδικτύου)

    • Προχωρημένοι:

  • Windows (Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων), Access (Βάσεις Δεδομένων), Power Point (Παρουσιάσεις)

Τα μαθήματα, συνολικής διάρκειας 36 ωρών, θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, με το κόστος συμμετοχής να ανέρχεται στα 110 ευρώ για κάθε πεδίο.

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται:

  • Κατευθυνόμενη εκπαίδευση με εισηγητή, απόφοιτο ΑΕΙ

  • Διάθεση εκπαιδευτικού εγχειριδίου

  • Εξετάσεις (κάρτα εγγραφής, εξέταση και επανεξέταση ανά ενότητα, έκδοση πιστοποιητικού)