Με λεωφορεία του ΚΤΕΛ από σήμερα τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ 85 και 92

Με λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα εκτελούνται από σήμερα, 22 Μαίου, τα δρομολόγια των γραμμών, Νο 85 (Θεσσαλονίκη – Ευαγγελίστρια) και Νο 92 Κουφάλια – Άθυρα – Ραχώνα, μετά την οριστική υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΘ, του ΟΣΕΘ και της διοίκησης των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Στις υπόλοιπες τέσσερις γραμμές: Νο 86 (Θεσσαλονίκη – Λαγκαδίκια), Νο 89 (ΚΤΕΛ- Ακροπόταμος), Νο 90 ((Κουφάλια – Μάλγαρα) και Νο 91 (Λαγκαδάς Τοπικό) τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, οι στάσεις και τα κόμιστρα για όλες τις παραπάνω λεωφορειακές γραμμές παραμένουν αμετάβλητα.