Μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου λήγουν οι εγγραφές για το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου δια της Διεύθυνσης Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά μαθητές που τελείωσαν την Γ΄, Δ, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού , Α΄ και Β΄ Γυμνασίου (σχολικού έτους 2017 – 2018) οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν ένα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι σε σύγχρονες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για 11 ημέρες (10 διανυκτερεύσεις).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους .

Οι δύο πρώτες περίοδοι θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση «Μια φορά και έναν καιρό» στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:

Α΄ Περίοδος από τις 26 Ιουλίου – 05 Αυγούστου

Β΄ Περίοδος από τις 05 Αυγούστου – 15 Αυγούστου

και η τρίτη κατασκηνωτική περίοδος θα φιλοξενηθεί στην “Αθλητική κατασκήνωση Σκούρας Α.Ε” “SKOURAS” στις Νέες Φώκιες Χαλκιδικής ως εξής:

Γ΄ Περίοδος από τις 20 Αυγούστου – 30 Αυγούστου

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής για κάθε παιδί ανέρχεται στα 82 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται θα το καλύψει ο Δήμος. Για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι) θα παρέχεται έκπτωση στο ποσό της οικονομικής συμμετοχής.

Εγγραφές – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται: Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης – 2ος όροφος Πολιτιστικού Κέντρου Ευόσμου (από 7.30 π.μ. – 15.00 μ.μ.), τηλέφωνα: 2310762400, 774728, 759717.

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 € (πραγματικό ή τεκμαρτό).

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την εγγραφή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την υπηρεσία του Δήμου ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κλπ) από την οποία πιστοποιείται η διεύθυνση του παιδιού.

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/83 του γονέα ή κηδεμόνα, για α) την τάξη που τελείωσε το παιδί β) ότι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο σε κανένα άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Φορέα Ασφάλισης ο οποίος να καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής του στην κατασκήνωση.

3. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού Βιβλιαρίου του παιδιού.

4. Εκκαθαριστικό εφορίας του οικονομικού έτους 2017 (φωτοτυπία) ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης διαχειριστικού έτους 2017 (φωτοτυπία) από το οποίο να προκύπτει ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 € (πραγματικό ή τεκμαρτό).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/83 του γονέα ή κηδεμόνα ότι αποδέχεται τους όρους κανονισμού της κατασκήνωσης

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα.

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Η κατασκηνωτική περίοδος για τα ΑμεΑ αρχίζει από τις 27 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Κατασκήνωση “YUPPIE CAMP” στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την εγγραφή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την υπηρεσία του Δήμου ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κλπ) από την οποία πιστοποιείται η διεύθυνση του παιδιού.

2. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού Βιβλιαρίου του παιδιού

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/83 του γονέα ή κηδεμόνα ότι αποδέχεται τους όρους κανονισμού της κατασκήνωσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/83 του γονέα ή κηδεμόνα ότι το παιδί δεν είναι ασφαλισμένο σε κανένα άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Φορέα Ασφάλισης ο οποίος να καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής του στην κατασκήνωση.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα και παιδιού.

6. Γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή.