Μεγάλη αναμένεται η συμμετοχή επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Παρουσία του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, και του ειδικού‭‭ ‬γραμματέα‬ Διαχείρισης‭ ‬Ιδιωτικού‭ ‬Χρέους,‭ ‬Φώτη‭ ‬Κουρμούση, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου Οικονομίας, δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης επιλέχθηκαν οι 320 συντονιστές που προβλέπει ο νόμος για όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην του Βορείου Αιγαίου, όπου οι προβλεπόμενες θέσεις δεν‭ καλύφθηκαν‭ και‭ ‬άρα‭ δεν‬‭ ‬χρειάστηκε‭ ‬κλήρωση.‭ ‬‬Συνολικά,‭ ‬υποβλήθηκαν‭‭ ‬986 αιτήσεις, εκ των οποίων έγκυρες είναι οι 974.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου, «βούληση του νομοθέτη είναι να υπάρχει μία αρχική, μικρή λίστα συντονιστών, ώστε ο καθένας να αναλάβει σημαντικό αριθμό υποθέσεων,‭ ‬να‭ ‬μπορεί‭ ‬να‭ ‬ασχολείται‭ ‬μεγάλο‭‭ ‬κομμάτι ‬του‭ ‬χρόνου‭ ‬του‭ ‬και‭ ‬να εξειδικευτεί στη διαδικασία».

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο υπουργός, «όσοι δεν‬ κληρωθούν‭ ‬σήμερα‭ θα‭ ‬είναι ‬επιλαχόντες‭ ‬και,‭ ‬καθώς‬ πιστεύω‭ ‬ότι ‬θα ‬έχουμε μεγάλη συμμετοχή ‬από επιχειρήσεις, θεωρώ ότι από τον Σεπτέμβριο και μετά‭ ‬θα χρειάζονται περισσότεροι συντονιστές και έτσι θα αξιοποιηθούν σταδιακά όλοι».

Για κάθε περιφέρεια έγινε ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί γι’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση δημιουργήθηκε μία τυχαία σειρά αριθμών, στη βάση των οποίων καλύφθηκαν οι προβλεπόμενες θέσεις και καθορίστηκε η σειρά των επιλαχόντων, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η‭ διαδικασία‭‭ ‬μεταδόθηκε‭ ‬ζωντανά‭ ‬από‭ τον‭ ‬‬ιστότοπο‭ ‬της‭ Ειδικής‭ Γραμματείας Διαχείρισης‭ Ιδιωτικού‭ Χρέους (ΕΓΔΙΧ)‭, ‭www.keyd.gov.gr,‭ ‬όπου‭‭ ‬και‭ έχει‭ αναρτηθεί‭ το‬‬ σχετικό βίντεο με την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου, θα επικυρωθούν‭ τα‭ πρακτικά‭ και‭ ‬θα‭‭ ‬εκδοθεί‭ η‭ σχετική‭ απόφαση‭ σύστασης‭ ‬του Μητρώου Συντονιστών. Όσοι κληρώθηκαν θα ειδοποιηθούν για να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΓΔΙΧ.