Μειώθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις και το προσωπικό τους το 2018

Μείωση των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και του προσωπικού τους το 2018 καταγράφει η ετήσια έκθεση του συστήματος ροών της μισθωτής απασχόλησης “Εργάνη”.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 2017 – 2018, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα με πάνω από 1.500 άτομα προσωπικό έπεσαν στις 49 έναντι 51.

Παράλληλα, το προσωπικό τους μειώθηκε κατά 12.549. Σημαντική είναι, επίσης, η αυξομείωση η οποία καταγράφεται μεταξύ της κατηγορίας των εταιρειών με προσωπικό 2001-2500 ατόμων και των εταιρειών με προσωπικό 2501 -3000 ατόμων.

Και αυτό γιατί 2 εταιρείες έφυγαν από την κατηγορία με προσωπικό 2501 -3000 και έπεσαν στην κατηγορία των εταιρειών με προσωπικό 2001-2500.

Έτσι στην κατηγορία των επιχειρήσεων με προσωπικό 2001-2500 ανήκουν πλέον 10 επιχειρήσεις έναντι 8 πέρσι, ενώ στην ανώτερη κατηγορία των εταιρειών με 2501-3000 άτομα προσωπικό ανήκουν πλέον 6 εταιρείες έναντι 8 πέρσι.

Αντίθετη είναι η εικόνα του πλήθους των επιχειρήσεων με κάτω από 1000- 1500 άτομα προσωπικό και προπαντός για τις επιχειρήσεις με κάτω από 50 άτομα προσωπικό. Και αυτό γιατί, καταγράφηκε φέτος σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με κάτω από 1500 άτομο προσωπικό ανήλθαν το 2018 σε 257.264 έναντι 247.185.

Με άλλα λόγια, αυξήθηκαν κατά 10.079. Εξ αυτών οι 8473 (νέες επιχειρήσεις) απασχολούν 1 έως 10 άτομα.Κατά 1357 αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις με 11 έως 50 άτομα προσωπικό. Κατά 206 αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις με 51 έως 250 άτομα προσωπικό, κατά 36 αυξήθηκαν οι εταιρείες με 251-500 εργαζόμενους.

Το 88,3% των επιχειρήσεων απασχολεί 1 έως 10 άτομα. Το 9,9% απασχολεί 11 έως 50 άτομα, ενώ το 14% απασχολεί 51-250 άτομα και μόλις το 0,14% απασχολεί πάνω από 251 εργαζομένους.

Επίσης το 16,6% των εργαζομένων απασχολείται σε επιχειρήσεις με προσωπικό 1 έως 4 ατόμων. Το 11,8% εργάζεται σε επιχειρήσεις 5 -9 ατόμων. Το 27,5% απασχολείται σε εταιρείες με προσωπικό 10 -49 ατόμων. Το 18,2% εργάζεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό 50 -249 ατόμων. Τέλος, το 25,7% των εργαζομένων απασχολείται σε εταιρείες με πάνω από 250 άτομα.

Πηγή: capital.gr