Μετρήσεις συγκεντρώσεων ραδονίου σε κατοικίες στην Ελλάδα

Η 7η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Ραδονίου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ραδόνιο, ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο, που παγκοσμίως αποτελεί την πιο σημαντική πηγή έκθεσης του πληθυσμού σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, καθώς κατατάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στους καρκινογόνους παράγοντες, στην ίδια κατηγορία με το τσιγάρο. Το ραδόνιο εισέρχεται στους κλειστούς χώρους (σπίτια, γραφεία κ.α.) από το υπέδαφος και τα οικοδομικά υλικά.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκατοντάδες μετρήσεις ραδονίου σε κατοικίες και εργασιακούς χώρους. Οι συγκεντρώσεις ραδονίου που ανιχνεύονται στην Ελλάδα, είναι συγκρίσιμες με αυτές που παρατηρούνται σε άλλες χώρες. Η μέση ετήσια δόση ακτινοβολίας που λαμβάνουμε στη χώρα μας από το ραδόνιο, έχει υπολογιστεί σε 1,7 mSv (μιλισίβερτ).

Με τη συνεργασία των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΕΕΑΕ υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χαρτογράφησης των συγκεντρώσεων ραδονίου σε κατοικίες σε όλη την Ελλάδα. Η συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής των συγκεντρώσεων ραδονίου στον εσωτερικό αέρα των κατοικιών σε όλη τη χώρα (εθνική επισκόπηση ραδονίου) ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται εντατικά.

Μετρώνται δειγματοληπτικά οι συγκεντρώσεις ραδονίου σε κατοικίες στην Ελλάδα και καταχωρούνται στην εθνική βάση ραδονίου που έχει δημιουργήσει η ΕΕΑΕ, προκειμένου να εκτιμηθεί η μέση ετήσια δόση που λαμβάνει ο πληθυσμός και έτσι να εντοπιστούν οι περιοχές με αυξημένες συγκεντρώσεις ραδονίου στο εσωτερικό των κατοικιών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και πραγματοποιείται με τη συμβολή των δήμων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διανομή και συλλογή των ανιχνευτών κατόπιν οδηγιών της ΕΕΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ραδόνιο και για αιτήματα μέτρησης ραδονίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ (210-6506777)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ