Μία (ακόμα) προσπάθεια ρύθμισης της νομοθεσίας το σχέδιο νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες

Στην τελική του μορφή βρίσκεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας για τις εισπρακτικές εταιρείες. Πρόκειται για μία ακόμα προσπάθεια αναμόρφωσης της νομοθεσίας, καθώς δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες που συνεργάζονται με τράπεζες, αλλά με προμηθευτές κάθε μορφής, παρόλο που λειτουργούν ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δεν υπάγονται στο σχετικό νόμο κι επομένως δεν ισχύουν για αυτούς οι υποχρεώσεις και οι περιορισμοί της νομοθεσίας.

Δύο είναι οι βασικές αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εισπρακτικές εταιρείες: (α) Κάθε επτά ημέρες, και όχι κάθε δεύτερη ημέρα, όπως ισχύει σήμερα, θα επιτρέπεται στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να ενοχλούν τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές και (β) Η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να διενεργείται πλέον όχι μόνο από κεφαλαιουχικές εταιρείες, όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται στο σχετικό άρθρο του σχεδίου νόμου: «Σε περίπτωση κατά την οποία δανειστής αναθέσει υπηρεσίες ενημέρωσης σε τρίτους υποκείμενους, σε ειδική νομοθεσία, οφείλει να διασφαλίζει ότι η ενημέρωση στην οποία θα προβαίνουν οι τρίτοι θα πληροί και διενεργείται υπό τους όρους του παρόντος νόμου».

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να καλυφθεί το κενό αναφορικά με την ενημέρωση των οφειλετών από δικηγόρους. Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου, οι δικηγόροι εξακολουθούν να υπάγονται στην πειθαρχική αρμοδιότητα των συλλόγων τους, ενώ στους δανειστές είναι δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, εφόσον αναφέρεται σε «τρίτους» και δεν ονοματίζει αποκλειστικά τους δικηγόρους ή τις δικηγορικές εταιρείες, εκτιμάται ότι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να ασχοληθούν στο μέλλον με το αντικείμενο και άλλες εταιρείες, όπως, για παράδειγμα, λογιστικά γραφεία. Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου, η έννοια του οφειλέτη περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα (δηλαδή, δεν αφορά επιχειρήσεις), συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζουν τον νόμο οι εισπρακτικές εταιρείες και γίνεται αυστηρότερος ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη προκειμένου να μην αποκαλύπτεται ο σκοπός της όχλησης σε τρίτους. Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται καμία ποινή για τον προμηθευτή.

Σχετικά με την ευθύνη των δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως εισπρακτικές, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει σε έγγραφο της που διαβιβάστηκε πρόσφατα στη βουλή από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου ότι όταν η ενημέρωση αυτή ανατίθεται σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες τότε αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης του ειδικού θεσμικού πλαισίου και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων ορίζονται οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ