Μόνο οι μισές αγροτικές περιοχές έχουν πρόσβαση σε γρήγορο Ίντερνετ

Τις δυνάμεις της με άλλα 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο, ένωσε η Ελλάδα.

Η χώρα μας δεσμεύτηκε μαζί με άλλα 23 κράτη-μέλη για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, υπογράφοντας τη Διακήρυξη “A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas”. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη, μόνο το 47% των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε γρήγορη ευρυζωνική συνδεσιμότητα, γεγονός που καθυστερεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα. “Ο αποκλεισμός αγροτικών περιοχών από την ευρυζωνική συνδεσιμότητα, σημαίνει ότι ορισμένες κοινότητες δεν είναι σε θέση να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη από την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση, που φέρνει η ψηφιοποίηση. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες, που συμβάλλουν στην αποδυνάμωση των αγροτικών περιοχών και στην αύξηση της μέσης ηλικίας του αγροτικού πληθυσμού”, αναφέρει η Διακήρυξη.

Η Ελλάδα υπέγραψε τη διακήρυξη για το “ψηφιακό μέλλον, την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο”. Οι 24 χώρες, που τη συνυπογράφουν, δεσμεύονται να συνεργαστούν προκειμένου να ενθαρρύνουν τη στήριξη της έρευνας σε τομείς, όπως η “ευφυής” γεωργία και η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων. Επίσης, δεσμεύονται στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής καινοτομίας για έναν “έξυπνο” αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για “έξυπνες” εφαρμογές αγροδιατροφής.

Όπως αναφέρει η σχετική Διακήρυξη, ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η ρομποτική, το Βlockchain, οι Υψηλής Απόδοσης Υπολογιστές (HPC), το Internet of Things (IoT) και τα δίκτυα 5G, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις αποδόσεις στα γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και να βελτιώσουν την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους.