Νέα συλλογική σύμβαση στο ΚΘΒΕ

Υπογράφηκε χθες στα γραφεία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος από τον πρόεδρο του ΔΣ του θεάτρου Άρη Στυλιανού, τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιάννη Αναστασάκη και την πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) Λίλα Καφαντάρη η νέα συλλογική σύμβαση, η οποία αφορά στους ηθοποιούς του θεάτρου.
Κατά την υπογραφή, συνομολογήθηκε η διάθεση όλων των μερών για τη συνέχιση των προσπαθειών για χρηστή λειτουργία, εργασιακή ειρήνη και επίτευξη των καλλιτεχνικών στόχων του ΚΘΒΕ. Στη νέα συλλογική σύμβαση περιέχονται όλα τα άρθρα της προηγούμενης, με μοναδική αλλαγή τη συμφωνία -μετά από πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης- για την πραγματοποίηση τεσσάρων γενικών δοκιμών πριν από κάθε πρεμιέρα, αντί για τρεις, που προέβλεπε η προηγούμενη σύμβαση. Τα υπόλοιπα ζητήματα που τέθηκαν δεν έγιναν δεκτά από το ΣΕΗ μετά από εκτενή συζήτηση που προηγήθηκε και κατόπιν απόφασης της γενικής του συνέλευσης.
Η διοίκηση/καλλιτεχνική διεύθυνση του ΚΘΒΕ δήλωσε -από την αρχή ήδη της διαπραγμάτευσης- ότι υποστηρίζει την ανάγκη διατήρησης των 100 τουλάχιστον ηθοποιών στο δυναμικό του, όπως ορίζει ο ιδρυτικός του νόμος. Το καλλιτεχνικό έργο που οφείλει να παράγει καθιστά αναγκαίο τον αριθμό αυτό. Στις επί μέρους αλλαγές που πρότεινε, κατανοεί και σέβεται τη θέση του σωματείου.