Νέο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για τη διευκόλυνση των επαναπροωθήσεων

Ένα νέο είδος ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου πρόκειται σύντομα να εφαρμοστεί στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να διευκολύνει την επαναπροώθηση στις πατρίδες τους εκείνων των μη Ευρωπαίων πολιτών που έχουν ζητήσει άσυλο όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, με ψήφους 494 υπέρ έναντι 112 κατά και 50 αποχές τη δημιουργία αυτού του νέου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το μέτρο θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί επισήμως από το Συμβούλιο Υπουργών των χωρών της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές που προώθησαν αυτό το μέτρο είχαν διαπιστώσει ότι πάρα πολλά πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου απορρίπτονταν στην ΕΕ, δεν επέστρεφαν στις πατρίδες τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναπροώθησης για λιγότερο από το 40% του συνολικού αριθμού των προσώπων που δεν έλαβαν άσυλο. “Το χαμηλό ποσοστό εφαρμογής των αποφάσεων επαναπροώθησης υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία και τη νομιμότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης στα μάτια των πολιτών. Ενθαρρύνει επίσης την κατάχρηση του συστήματος ασύλου στην Ευρώπη”, σημείωσε ο Φινλανδός ευρωβουλευτής Γιούσι Χάλα-άχο.

Ο κανονισμός που ισχύει σήμερα στην ΕΕ (και δεν είναι δεσμευτικός) χρονολογείται από το 1994. Καθορίζει την έκδοση ένα είδος ταξιδιωτικού εγγράφου για εκείνους των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίπτεται και δεν διαθέτουν ταυτότητα ή διαβατήριο. Ωστόσο, η ανεπάρκεια των κανόνων ασφαλείας οδηγεί συχνά τις χώρες προέλευσης των προσώπων αυτών να μην αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο τύπο ταξιδιωτικού εγγράφου.