Νέοι και νέες Ρομά εκπαιδεύονται σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νέοι και νέες Ρομά εκπαιδεύονται σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο Eυρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Αττικής. Το πιλοτικό πρόγραμμα “I do” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Έργο REC PROGRAMME 2014 – 2020, και προβλέπει την εκπαίδευση των νέων Ρομά με στόχο να δραστηριοποιηθούν και να διαχειριστούν ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τις κοινότητές τους και στη συνέχεια να υποβάλλουν προτάσεις στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) διοργάνωσε διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) για την εκπαίδευση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αιρετών και μη, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι των νέων Ρομά στο πλαίσιο λειτουργίας μιας Ψηφιακής Πλατφόρμας Νέων. Τις εργασίες του εκπαιδευτικού διημέρου χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, δηλώνοντας την αμέριστη στήριξή του στην εκπαίδευση νέων Ρομά, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Θεματικού Άξονα Κοινωνικής Πολιτικής και Προληπτικής Ασφάλειας ΚΕ.ΜΕΑ (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), Συντονίστρια του Έργου “I do”, Έλλη Χριστούλα, σκοπός του είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής νέων Ρομά στο δημόσιο βίο μέσω της παροχής γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

“Αναδεικνύοντας νέους Ρομά ως ισότιμα μέλη των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο, το έργο αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και διεκδικούν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της” τόνισε η κ. Χριστούλα.