Ο «Κλεισθένης» φέρνει την… «Πρωτοβουλία για την Τούμπα»;

Το νέο πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση «Κλεισθένης», πέρα από τη μεγάλη αλλαγή στο εκλογικό σύστημα με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, φέρνει και άλλες αλλαγές, τις οποίες θα μάθουμε και θα βιώσουμε σταδιακά. Μία από αυτές είναι ότι παρέχει το δικαίωμα στις δημοτικές κοινότητες, άνω των 300 κατοίκων, να στηθούν διαφορετικές κάλπες με ξεχωριστούς συνδυασμούς, διακριτούς από τους κεντρικούς συνδυασμούς που διεκδικούν την διοίκηση στους Δήμους. Επίσης, από τα δημοτικά συμβούλια στα κοινοτικά συμβούλια, μεταφέρονται κάποιες αρμοδιότητες και πόροι, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των δημοτικών κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει περισσότερες τοπικές πρωτοβουλίες και εκτέλεση και κάποιων μικρών έργων. Αυτή η αλλαγή όμως, μπορεί να ανοίξει την «αυτοδιοικητική» όρεξη κάποιων τοπικών στελεχών. Δηλαδή κάποια στελέχη να αυτονομηθούν από τις κεντρικές παρατάξεις τους και να επιχειρήσουν να συγκροτήσουν ξεχωριστούς συνδυασμούς στις δημοτικές κοινότητες. Επί παραδείγματι ο πρόεδρος της Δ Δημοτικής Κοινότητας, δηλαδή της ευρύτερης περιοχής της Τούμπας, Κώστας Τσιαπακίδης δεν το αποκλείει. Είχε εκλεγεί με την «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» αλλά τώρα μετά το κλίμα διάλυσης που έχει δημιουργηθεί, εξετάζει την προοπτική της αυτόνομης πορεία. «Θα το δούμε από Δευτέρα» σημειώνει. Βέβαια αν το σχήμα θα ονομασθεί «Πρωτοβουλία για την Τούμπα», δεν το ξεκαθαρίζει…

Φ.Δ.