Το μάθημα της Κυκλοφοριακής Παιδείας και Οδικής Ασφάλειας και στα δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης

Συνεχίζεται και αυτή τη σχολική χρονιά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν το μάθημα της Κυκλοφοριακής Παιδείας και Οδικής Ασφάλειας σε δημοτικά σχολεία της χώρας. Ο κεντρικός στόχος που έθεσε η πολιτική ηγεσία  του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών για την οικοδόμηση μίας συντονισμένης και συστηματικής εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού στο θέμα της Κυκλοφοριακής Παιδείας και Οδικής Ασφάλειας έγινε πραγματικότητα.

Για δεύτερη  συνεχόμενη σχολική χρονιά συνεχίζεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να διδάξουν το μάθημα της Κυκλοφοριακής Παιδείας και Οδικής Ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής, το πρόγραμμα συνεχίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν ισάριθμες εκπαιδευτικές ημερίδες στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης με σκοπό την επιμόρφωση  εκπαιδευτικών στο υλικό της διαδικτυακής πύλης (portal) «e-Drive Academy» που αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του μαθήματος. Πρόκειται για την πρωτοπόρο ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιούργησε το  επιστημονικό προσωπικό της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, η λειτουργία της οποίας, παρουσιάστηκε στις αρχές του έτους σε ειδική εκδήλωση  παρουσία του  Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη.

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του «e-Drive Academy», έχουν αναλάβει και το έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφέρουν στη σχολική αίθουσα τη γνώση που θα αποκομίσουν.
Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας του «e-Drive Academy» έχει λάβει παιδαγωγική καταλληλότητα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ο στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι εντός της σχολικής χρονιάς, να  καταβληθεί προσπάθεια, ούτως ώστε το μάθημα της κυκλοφοριακής Παιδείας και η επιμόρφωση των δασκάλων, να επεκταθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα δημοτικά σχολεία της χώρας.