Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος νέος πρόεδρος στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

Σε σώμα και με άμεση ισχύ, συγκροτήθηκε το νέο εννεαμελές Διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, με τον κ.Θεόδωρο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει πρόδρος και τον Αντώνη Μπούρη να τοποθετείται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όπως γνωστοποιήθηκε με σημερινή ανακοίνωση της ΚΑΘ ΑΕ.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), που αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της ΚΑΘ ΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, ομόφωνα, αποφάσισε στη (χθεσινή) συνεδρίαση του, το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ.

Ειδικότερα, ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ ΑΕ, μη Εκτελεστικό Μέλος. Ο κ Αντώνης Μπούρης, ως διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και την πεντάδα συμπληρώνουν ως μη εκτελεστικά μέλη οι κ. Αλέξανδρος Φωτεινός, Παναγιώτης Μαγκάς και Βασίλης Χάϊτας.

Το εννεαμελές Διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΘ ΑΕ συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο του συνδέσμου ΕΚΛΘ (μη εκτελεστικό μέλος), τον εκπρόσωπο της ένωσης ΕΚΘ (μη εκτελεστικό μέλος) και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων (μη εκτελεστικό μέλος) καθώς και με τον κ. Θεόδωρο Κογιάννη (μη εκτελεστικό μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με σχετική διάταξη.

Σύμφωνα με την ΕΕΣΥΠ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναβάθμιση των λειτουργιών της αγοράς, μέσω δημιουργίας σύγχρονων υποδομών με διεθνείς προδιαγραφές. “Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της αγοράς, στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η συμβολή της στην επαύξηση της δημόσιας αξίας μέσα από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, από τον πρωτογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής μέχρι και τον τριτογενή τομέα, αλλά και με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες”, τονίζει η ΕΕΣΥΠ.

Το βιογραφικό του Θεόδωρου Παπαδόπουλου

Επισημαίνεται ότι ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, γεννήθηκε το 1959. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1987 αναλαμβάνοντας τη θέση του υπεύθυνου Γραφείου Πρασίνου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων.

Από το 1989 εργάζεται στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου αρχικά ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνου Γραφείου Πρασίνου στην Τεχνική Υπηρεσία και στη συνέχεια μετακινήθηκε ως προϊστάμενος στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Από το 2013 εργάζεται στη θέση του Προϊσταμένου στη Διεύθυνση όλων των Υπηρεσιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα σεμινάρια στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Από το 2016 έχει διοριστεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΘ.

Το βιογραφικό του Αντώνη Μπούρη

Ο Αντώνης Μπούρης, γεννήθηκε το 1957 .Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών, πτυχίου Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής, καθώς και πτυχίου Ιταλικής Γλώσσας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο «La Sapienza» της Ρώμης. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών, εκ των οποίων 15 χρόνια στη βιομηχανία τροφίμων σε διοικητικές θέσεις, όπως διευθυντής παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σε εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και διευθυντής εργοστασίου σε εξαγωγική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων-μεταξύ άλλων- τομάτας και κατεψυγμένων λαχανικών.

Από το 2003 έως το 2015 εργάστηκε στον όμιλο Viohalco ως γενικός διευθυντής της Vitruvit S.A.. και της Keramia Axiou S.A. και στη συνέχεια ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Dojran Steel από το 2007 έως το 2015, αυξάνοντας τις εξαγωγές και τα αποτελέσματα των εταιρειών αντίστοιχα. Εργάστηκε επίσης ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για έξι μήνες και στη συνέχεια διετέλεσε προέδρος και διευθύνων Σύμβουλος της σωληνουργίας Νικολαίδης του Ομίλου Metalcorp.