ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για το εποχικό επίδομα 2018, ποιοι το δικαιούνται

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους εργαζομένους για το εποχικό επίδομα ανεργίας για το 2018.

Οι αιτήσεις ξεκινούν ηλεκτρονικά στις 2 Οκτωβρίου 2018 στον ΟΑΕΔ (oaed.gr) και λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2018. Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και στα ΚΕΠ από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Κατηγορίες επαγγελμάτων

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3762/09 – ΜΕΡΟΣ Β – ΚΕΦ. Α – ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.