«Όχι» του ΕΣΡ στο αίτημα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Με σημερινή του επιστολή στην εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη«Alter Ego», το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενημερώνει ότι, αφού μελέτησε τις επιστολές της εταιρείας, για να της παρασχεθεί η δυνατότητα να λειτουργήσει άμεσα τηλεοπτικό σταθμό, έκρινε πως δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορούσε να χορηγηθεί άδεια εκπομπής.

«Θεωρούμε ότι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν υφίσταται διάταξη ή γενικότερη νομική αρχή, που θα μπορούσε να αποτελέσει επαρκή νομική βάση για τη θεμελίωση ενός τέτοιου δικαιώματος. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά σας» αναφέρει η επιστολή του ΕΣΡ που διαβιβάστηκε προς την εταιρεία Alter Ego συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.