Οφειλές άνω των εννέα μηνών στους εργαζόμενους της εφημερίδας «Μακεδονία»

Με στάσεις εργασίας αντιδρούν οι εργαζόμενοι στις εφημερίδες «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» στην παρατεινόμενη καθυστέρηση της εργοδοσίας να καταβάλει αμοιβές και δεδουλευμένα, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές άνω των εννέα μηνών.

Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 οι δημοσιογράφοι και το τεχνικό προσωπικό στα Μέσα της ΜΕΕ ΑΕ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 20:00 έως τις 00:00 ενώ η διοίκηση της ΕΣΗΕΜ-Θ με ανακοίνωσή της καλεί  την εργοδοσία να καταβάλει τα δεδουλευμένα που οφείλει στους εργαζόμενους και να είναι εφεξής συνεπής στις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων και του νόμου.