Υψηλή η ποιότητα των κολυμβητικών περιοχών στην Ευρώπη

Πάνω από  το 85 % των ευρωπαϊκών κολυμβητικών περιοχών χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας για την ποιότητα των υδάτων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση.

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ένας συντριπτικός αριθμός -το 95,4%- από τις 21.831 περιοχές κολύμβησης που ελέγχθηκαν στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας. Επιπλέον, στην έκθεση συμπεριλήφθηκαν 300 περιοχές κολύμβησης που παρακολουθούνται στην Αλβανία και την Ελβετία.

Το ποσοστό των κολυμβητικών περιοχών που πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» αυξήθηκε ελαφρά από 85,0% το 2017 σε 85,1% το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός εκείνων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό «ικανοποιητικής ποιότητας» μειώθηκε από 96% σε 95,4% από το 2017 έως το 2018. Αυτή η μικρή πτώση οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα νέων περιοχών κολύμβησης για τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμο το σύνολο δεδομένων τεσσάρων κολυμβητικών περιόδων που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας. Το 2018, 301 (ή 1,3%) του συνόλου των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπαρκούς ποιότητας». Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το 1,4% του 2017.

Άλλα σημαντικά ευρήματα

  • Σε τέσσερις χώρες διαπιστώθηκε ότι το 95% ή περισσότερο των περιοχών κολύμβησης διαθέτουν νερό εξαιρετικής ποιότητας: στην Κύπρο (99,1% του συνόλου των περιοχών κολύμβησης), στη Μάλτα (98,9% του συνόλου των περιοχών κολύμβησης), στην Αυστρία (97,3% του συνόλου των περιοχών κολύμβησης) και στην Ελλάδα (97% του συνόλου των περιοχών κολύμβησης).
  • Όλες οι δηλωθείσες περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία είχαν ποιότητα τουλάχιστον επαρκή το 2018.
  • Οι τρεις χώρες με τους υψηλότερους αριθμούς περιοχών κολύμβησης με ύδατα ανεπαρκούς ποιότητας είναι η Ιταλία (89 περιοχές κολύμβησης ή 1,6%), η Γαλλία (54 περιοχές κολύμβησης ή 1,6%) και η Ισπανία (50 περιοχές κολύμβησης ή 2,2%). Σε σύγκριση με το 2017, ο αριθμός των κολυμβητικών περιοχών στη Γαλλία με ύδατα ανεπαρκούς ποιότητας μειώθηκε (από 80 το 2017 σε 54 το 2018), ενώ αυξήθηκαν οι περιοχές με ανεπαρκή ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ιταλία (από 79 σε 89) και στην Ισπανία (από το 38 σε 50).

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Μια τέτοια επιτυχία που μας αφορά όλους είναι η ποιότητα των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης. Με ορθές δοκιμές, υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των αγαπημένων μας σημείων κολύμβησης. Η νέα επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να μάθουν το ένα από το άλλο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επίτευξης και διατήρησης των προτύπων εξαιρετικής ποιότητας».

Ο κ. Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε ότι «οι προσπάθειες των κρατών μελών κατά τα τελευταία 40 έτη, κυρίως όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων, απέδωσαν καρπούς. Σήμερα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας. Ωστόσο, αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά στοιχεία, από την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά έως την προστασία της θαλάσσιας ζωής, για τα οποία πρέπει να εργαστούμε για να βελτιώσουμε την υγεία των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών.»