Παράταση για τις άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

Παράταση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2017 παίρνει η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, όπως ανακοινώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέχρι τη λήξη της παράτασης οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Η παράταση δίνεται με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανανέωσης της άδειάς τους μπορούν να μεταβαίνουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών (Β. Ηρακλείου 12, Θεσσαλονίκη), προκειμένου να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αιτήσεις, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).