Παράταση στην υποβολή e-αιτήσεων εγγραφής μαθητών

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 στην εφαρμογή e-εγγραφές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως καταληκτική προθεσμία ορίστηκε η Δευτέρα 1η Ιουλίου και ώρα 23.59.