Παρατείνονται οι συμβάσεις καθαριστριών σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ

Παρατείνονται αυτοδικαίως έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 όλες οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, όσες πρόκειται να υπογραφούν μέχρι τις 31.12.2016 καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει την 1.3.2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, των εργαζομένων στην καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Η σχετική τροπολογία, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης, εντάσσεται στο νομοσχέδιο που αφορά την «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας». Η συζήτηση του νομοσχεδίου αρχίζει αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.