Παρατυπίες σε 10.888 αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Συνεχίζονται με αδιάκοπους ρυθμούς οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των αιτήσεων των πολιτών για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Στη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίστηκαν παρατυπίες σε κάποιες αιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή ελέγχου του ΚΕΑ, σε ανακοίνωση της,, αναφέρει:

“Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες αιτήσεις για το ΚΕΑ, δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα (ειδικότερα επιδοτήσεις) που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή τους.

Τέτοιες αιτήσεις έχουν τεθεί σε αναστολή (στην πλατφόρμα του προγράμματος η κατάσταση της αίτησης εμφανίζεται ως «Ανενεργή») και η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ δεν θα καταβληθεί μέχρι να τεκμηριωθεί ότι ισχύουν όσα δηλώθηκαν σε κάθε αίτηση.

Ο αριθμός των εν λόγο αιτήσεων ανέρχεται στις 10.888 αιτήσεις και αφορούν 11.753 μέλη νοικοκυριών”.