Πέντε θέσεις εργασίας για πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Ενας ψυχολόγος, δύο κοινωνιολόγοι και δύο γιατροί θα προσληφθούν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με σύμβαση έργου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “CARE : Common Actions for REfugees and other migrants health” ΚΩΔ 833 (WP7). Η διάρκεια της συνεργασίας είναι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ