Ποινικές διώξεις και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Την άσκηση ποινικής δίωξης στα προεδρεία του  Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) καθώς και σε βάρος δύο πρυτάνεων του πανεπιστημίου Μακεδονίας παρήγγειλε ο εισαγγελέας για την καταπολέμηση της Διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη Αχιλλέας Ζήσης.

Η δικαστική έρευνα αφορά την περίοδο 2000 – 2014 καθώς έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε απώλεια εσόδων ύψους 640.000 ευρώ, ποσό που προέρχεται από τα χρήματα που όφειλαν να καταβάλουν στο λογαριασμό όσοι εκ των καθηγητών του Ιδρύματος ασκούσαν παράλληλα ελευθέρια επαγγέλματα.

Η δίωξη αφορά στους προέδρους και αντιπροέδρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) καθώς και τους πρώην πρυτάνεις του πανεπιστημίου καθώς σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές  δεν διεκδίκησαν -ως όφειλαν- να εισπραχθεί το παραπάνω χρηματικό ποσό, το οποίο διαμορφώνεται με βάση το 15% επί της ακαθάριστης αμοιβής από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος καθηγητών πλήρους απασχόλησης.

Πριν από λίγες ποινική δίωξη ασκήθηκε για την ίδια υπόθεση και σε βάρος πρόεδρων και αντιπροέδρων του ΕΛΚΕ του Α-ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν ποινικές διώξεις και για το ΑΠΘ.