Πιστοποίηση του ΟΛΘ για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας

Τον τίτλο του πρώτου φορέα διαχείρισης λιμένος στην Ελλάδα, που έχει πιστοποιηθεί για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζει στην εργασία, απέκτησε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΛΘ ΑΕ), ο οποίος πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007.

Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ΟΛΘ ΑΕ και συγκεκριμένα: στον ελλιμενισμό εμπορικών πλοίων, επιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων, στη φορτοεκφόρτωση φορτίων χύδην και εμπορευματοκιβωτίων, στην αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών, καθώς και στην παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

«Η απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης καταδεικνύει το ενδιαφέρον και τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην  εργασία. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την εφαρμογή διεθνών συστημάτων διαχείρισης και την τήρηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρης Μακρής, σχολιάζοντας την απόκτηση της πιστοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ