Ποιος είναι ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική των Ζώων» στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο νέος πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος εξελέγη χθες με ποσοστό 54,45% έναντι του ανθυποψηφίου του, καθηγητή Θεόδωρου Λαόπουλου, που συγκέντρωσε ποσοστό 45,55%.

Αντιπρυτάνεις εξελέγησαν από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο 11 υποψηφίων και με μονοσταυρία οι: καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας (με ποσοστό 19%), καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος (με ποσοστό 12,55%), καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης (με ποσοστό 11,64%) και αναπληρωτής καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης (με ποσοστό 11,16%).

Το σώμα των εκλεκτόρων στις πρυτανικές εκλογές αποτελείτο από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΑΠΘ, καθώς και από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε στο 82,7%.

Η θητεία των νέων πρυτανικών αρχών ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2022.

Ποιος είναι ο νέος πρύτανης

Ο κ. Παπαϊωάννου αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1988. Το 1991 έγινε διδάκτορας της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. στο αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής, με βαθμό ομόφωνα «Άριστα». Από το 1991 έως το 1995 διετέλεσε άμισθος επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίιου Παθολογικής Ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Από το 1995 έως το 2000 ήταν Λέκτορας και από το 2000 έως το 2005 επίκουρος καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στην Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ. Εξελίχθηκε σε αναπληρωτή καθηγητή το 2005 έως το 2012, που έγινε τακτικός καθηγητής. Από το 2013 έως σήμερα είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ και από το 2017 έως σήμερα πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, καθώς και αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Ο Ν. Παπαϊωάννου έχει μετεκπαιδευτεί σε εργαστήρια του εξωτερικού (Zurich, Utrecht, Madison USA) σε θέματα ανοσοϊστοπαθολογίας, νευροπαθολογίας και παθολογίας του οφθαλμού), έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 205 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές στο ΑΠΘ, και συνεπιβλέψει μία ακόμη διδακτορική διατριβή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Ουτρέχτη), ενώ έχει συμμετάσχει σε άλλες 12 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών.

Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος σε έξι ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ συμμετείχε ως κύριος ερευνητής σε αρκετά άλλα.

Είναι κριτής πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών, έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση πανευρωπαϊκού επιστημονικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη ενώ του έχει ανατεθεί η διοργάνωση του πανευρωπαϊκού συνεδρίου κτηνιάτρων παθολογοανατόμων στην Αθήνα (ESVP/ECVP). Είναι μέλος ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών.

Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας από το 2015 ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΥΔ (Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης Ποιότητας) και μέλος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ (2013-2017). Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ