Πότε θα καταβληθεί η γ’ δόση των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ

Εως τα τέλη Οκτωβρίου και συγκεκριμένα ώς τις 20 του μήνα αναμένεται να καταβάλει ο ΟΓΑ την γ΄δόση των οικογενειακών επιδομάτων στους δικαιούχους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλουν προσπάθειες για να ελέγξουν όσο γίνεται περισσότερα έντυπα Α21, όπως επίσης και δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Το ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού είναι προγραμματισμένο να «κλειδώσει» ένα μήνα πριν από την καταβολή της δόσης, δηλαδή το αργότερο έως τις 20 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η διαδικασία της εκκαθάρισης και της πίστωσης των ποσών που αναλογούν στους δικαιούχους.

Καθυστερήσεις στη διαδικασία αναμένεται να προκύψουν για όσους δεν υπέβαλαν έντυπο Α21 μαζί με τη φορολογική τους δήλωση, όπως επίσης και για κάποιους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν.