Πότε θα «σπάει» το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο που θα αυξάνεται παράλληλα με τη βελτίωση της διαγωγής του οφειλέτη έναντι των υποχρεώσεών του ετοιμάζει n Ανεξάρτητη Αρχή Δη μοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την κλιμακωτή αύξηση του ακατάσχετου ορίου του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος από κάθε φορολογούμενο στο Τaxisnet παράλληλα με την αποπληρωμή τυχόν οφειλών του.

Σήμερα το ακατάσχετο όριο σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη είναι 1.250 ευρώ.

Εφόσον ο φορολογούμενος έχει αποπληρώσει μέρος ρυθμισμένης οφειλής το ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται με ανώτατο όριο τα 4.500 ευρώ.

Παράδειγμα

Evαs φορολογούμενος έχει αρχική ρυθμισμένη οφειλή 5.000 ευρώ. Εφόσον έχει ήδη αποπληρώσει τα 2.500 ευρώ τότε το ακατάσχετο όριο θα αυξηθεί από τα 1.250 ευρώ στα 2.000 ευρώ

Στην ψηφιακή εποχή οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Επιπλέον εντός του 2019 έρχεται π πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των μεταβιβάσεων ακινήτων και γενικότερα του τμήματος Κεφαλαίου των Εφοριών Στην πράξη θα καταργηθεί η χειρόγραφη υποβολή δηλώσεων κάθε είδους φόρου μεταβίβασης όπως είναι οι δηλώσεις φόρου γονικών παροχών δωρεών και κληρονομιών.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη επίσκεψης των φορολογουμένων ή των συμβολαιογράφων στις Εφορίες.