Προκήρυξη για 19 καθηγητές μουσικής στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Την πρόσληψη 19 ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού, και συγκεκριμένα καθηγητών μουσικής,  µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τµήµατος Πολιτισµού (∆ηµοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας) ανακοινώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας. Ολες οι θέσεις είναι χρονικής διάρκειας έως εννέα μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ