Προκήρυξη για 32 άτομα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Για να μάθουν περισσότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν: Κ. Σκόνδρα/Σ. Μπουρνάκα, Τηλ. : 2610 367 636/633.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ