Προκήρυξη της θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή προκηρύσσει ο  Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτευόµενο από το υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής δεν αναλαμβάνει πρόσθετα αμειβόμενο έργο στο φορέα που διευθύνει κατά τη διάρκεια της σύμβασής του.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή γίνεται µε αίτησή τους προς τον ΟΜΜΘ, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί µέχρι και την 4η Μαρτίου του 2019 και ώρα 17:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.